kom KAÇAKÇILIK kaçakçılık                      

 


 Ana Sayfa      E-Posta
      

    


Site İçi Arama

     E-Bildirim         SSS         İletişim      
 
  
  Şu an buradasınız: Ana Sayfa  »YAYINLAR  »Makaleler  »Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi  
 
 
 
       BAŞKANLIK
       NARKOTİK
       MALİ SUÇLAR
       KAÇAKÇILIK
       ORGANİZE
       ARAŞTIRMA
       TADOC
       TUBİM
       DESTEK
       KÖPEK EĞİTİM MERKEZİ
       ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
       MEVZUAT
       YAYINLAR
       PRATİK BİLGİLER
       İLETİŞİM HATTI
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uyuşturucu İle Mücadelede Türk Polisinin Dünyadaki Yeri
Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi
Suç Geliriyle Mücadele
Türkiyede Silah Mühimmat Kaçakçılığı
Akaryakıt Kaçakçılığı İle Mücadele
Narko Terörizm
Görev Köpeklerinin Kullanılması Ve Gelişim Süreci
İhbar ve Kolluk
Mafya Nedir?
Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanımı Ve Madde Bağımlılığında Medyanın Rolü
Yolsuzlukla Mücadelede Neredeyiz?
Adam Kaçırma Özelinde Organize Suç Örgütleri
Uyuşturucu ile Mücadele

 
» Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi :

Dünya genelinde; ellerinde bulundurdukları büyük maddi imkanlar da göz önüne alındığında, organize suç örgütlerinin gücü ve günümüz demokratik toplumlarına yönelttiği tehdidin büyüklüğü yadsınamayacak bir gerçektir.

Dünyadaki her tür gelişmeyi yakından takip eden ve dolayısı ile suç işleme becerilerini her geçen gün bir öncekinden daha gelişmiş bir formata sokabilen, güçlü uluslararası bağlantılara sahip organize suç gruplarının potansiyel risk olarak bu denli zararlı boyutlara ulaşabilmeleri, bu suç gruplarıyla mücadele etmek durumunda bulunan ülkeleri bir yandan nitelikli kanun uygulayıcı personel yetiştirmeye; diğer yandan ortak mücadele yöntemleri belirlemek amacıyla uluslararası işbirliğinin sağlanması için etkili girişimlerde bulunmaya mecbur kılmaktadır.

Ülkemiz, özellikle 90’lı yıllardan itibaren, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele alanında önemli başarılar göstermiş ve anılan suçlarla mücadelesini ulusal boyutun ötesine taşıyarak uluslararası düzeyde yürütebilmenin altyapısını oluşturmak için her türlü girişimi desteklemiştir.

İşte böyle bir anlayış sonucu;

·  Türkiye’nin ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı üretim, kullanım ve kaçakçılığına karşı süregelen kararlı mücadelesini eğitim sahasında da sürdürmek,

·  Organize suç gruplarıyla mücadeleyi, bilimsel veriler ışığında sürekli ve sağlıklı kılabilmek,

·  Bölgesel ve uluslararası işbirliğinin kurulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için uygun bir zemin oluşturmak,

·  Değişik ülkelerden ve Ülkemizdeki farklı kurumlardan gelen kursiyerleri kaynaştırma  yoluyla, anılan suçlarla mücadele alanında sosyal bir network kurmak, dolayısıyla uluslararası işbirliğinin güçlenmesine katkıda bulunmak gibi amaçlara ulaşmak doğrultusunda; Birleşmiş Milletler öncülüğünde ve Türkiye - UNODC işbirliği çerçevesinde, 26.06.2000[†] tarihinde Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na bağlı olarak Ülkemizin ilk uluslararası nitelikli mücadeleci kurum akademisi olan; “Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi (TADOC)” kurulmuştur.

Eylül 2000 tarihi itibariyle eğitim programlarını uygulamaya başlayan Akademide, anılan suçlarla mücadele eden ulusal kanun uygulayıcı birimlerin[‡] yanı sıra; Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve Balkan Ülkeleri ile Türkiye’nin taraf olduğu ikili işbirliği anlaşması imzalanan diğer ülkelerin kanun uygulayıcı birimlerine uyuşturucu maddelerin yasa dışı üretimi, kullanımı, kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele konularında eğitim verilmektedir.

Birleşmiş Milletler Örgütünün desteğinde, Türkiye – UNODC işbirliği çerçevesinde üç aşamalı bir proje olarak hayata geçirilen TADOC’un, birinci ve ikinci aşamaları tamamlanmıştır.

Söz konusu aşamalar için planlanan tüm faaliyetler gerçekleştirilmiş ve “TADOC’un öngörülen eğitim ve uluslararası işbirliği bağlamındaki hedeflerini etkin biçimde yerine getirdiği ve kısa sürede büyük başarılara imza attığı” çeşitli uluslararası platformlarda ifade edilmiştir.

6 yıl gibi kısa bir sürede gelinen bu nokta; 10 Kasım 2005 tarihinde İçişleri Bakanımız Sayın Abdülkadir AKSU’nun Viyana’daki temasları sırasında UNODC İcra Direktörü Sayın Antonio Maria COSTA tarafından şöyle ifade edilmiştir:

“Türkiye uyuşturucu ile mücadelede en ciddi önlemleri alan ülkelerden biridir. Bu alanda bölgesel ve uluslararası işbirliğine büyük katkı sağlamakta, BM Uyuşturucu Maddeler Komisyonunun faaliyetlerine en fazla destek veren ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye ve UNODC’nin son dönemdeki en somut işbirliği TADOC’tur. TADOC’un çalışmaları diğer ülkelerce örnek teşkil etmekte ve artık TADOC Modeli olarak adlandırılan bu tür eğitim merkezlerine pek çok ülkeden talep gelmektedir.”

TADOC Projesinin III. aşaması Mart 2005 tarihi itibariyle başlamıştır. Geçmiş aşamalarda olduğu gibi III. aşama sırasında yürütülen gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyli eğitim projelerinin sonuçlarından duyulan memnuniyet çeşitli uluslararası platformlarda katılımcı ve donor ülke/örgütlerce takdirle karşılanmaktadır.

Anılan aşamada uyuşturucu sorununun merkezinde yer alan Afganistan’a özel bir önem verilmektedir. Afgan Uyuşturucu ile Mücadele Gücü’nün mevcut kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla Uyuşturucu Kanun Uygulama konusunda (2), Eğiticilerin Eğitimi alanında ise (1) olmak üzere toplam (3) adet eğitim programı gerçekleştirilmiş, söz konusu programlardan toplam  (50) ilk-orta düzey katılımcı faydalanmıştır.

24.11.2006 tarihinde TADOC’a yaptığı ziyaret sırasında Afgan Uyuşturucu ile Mücadele Bakanı Sayın Habibullah KADİRİ; düzenlenen eğitim programlarından personelin bilgi ve tecrübelerinin artırılması bağlamında çok verim aldıklarının altını çizmiş, ülkemizce sağlanan bu desteğin sürdürülmesinin Afganistan’daki mevcut kapasitenin artırılması adına büyük önem taşıdığını vurgulamıştır.

Afgan Uyuşturucu ile Mücadele Gücü’ne ülkemizce yapılan katkı önümüzdeki süreçte de sürdürülecektir. 2007 yılının ilk döneminde Uyuşturucu Kanun Uygulama ve Polis Taktik Operasyonları konularında (2) eğitim programının düzenlemesi amacıyla anılan ülke nezdinde gerekli girişimler başlatılmıştır.

III.aşama içerisinde UNODC’nin bölge ülkelerinde yürütmekte olduğu kapasite geliştirme ve uyuşturucuyla mücadele eğitim inisiyatiflerine de katkı sağlanmaktadır.

Bu yönde, UNODC Orta Asya Bölge Ofisi ve INCB işbirliği ile 19-27 Temmuz 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Operation Transshipment” kapsamındaki (3) eğitim programı 12-30 Haziran 2006 tarihleri arasında TADOC tarafından gerçekleştirilmiştir.

Düzenlenen (3) eğitim programından Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan’dan toplam (54) kanun uygulayıcı faydalanmıştır.

Ayrıca UNODC Balkan Ofisi tarafından yürütülen Bilgisayar Destekli Eğitim Programları’nın Balkan Ülkelerinde de kurulması yönünde yürütülen çalışmalara uzman desteği sağlanmış, BİDEM Programlarının takdimi amacıyla Kosova Kanun Uygulayıcı Birim Temsilcilerinden oluşan (5) kişilik bir çalışma grubuna 05-06 Aralık 2006 tarihlerinde özel bir eğitim programı uygulanmıştır.

Öte yandan, III. aşama hedefleri çerçevesinde, daha önce (9) KOM İl Biriminde hayata geçirilen BİDEM Merkezlerine ek olarak (6) yeni merkez daha kurulmuş, toplamda ülke genelinde (15) BİDEM İl Merkezine ulaşılmıştır.

Bu gelişmeye paralel olarak Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Ankara’da hayata geçirilmesi planlanan BİDEM Merkezi’nin kuruluş çalışmalarına ise gerekli katkı ve destek sürdürülmektedir.

Uyuşturucu ve Organize Suçlara karşı sürdürülen global mücadelenin güçlendirilmesi adına bugüne kadar TADOC’ta (113) adet uluslararası eğitim etkinliği gerçekleştirilmiş, söz konusu etkinliklerden (56) farklı ülkeden toplam (1470) kanun uygulayıcı faydalanmıştır. Ayrıca, Bölge ülkelerinin mevcut eğitim kapasitelerinin geliştirilmesi adına BM, AGİT, SECI ve KEİ gibi uluslararası organizasyonlarca düzenlenen bölgesel eğitim etkinliklerine sağlanan eğitici ve uzman desteği de sürdürülmektedir.

 III. aşama, yukarıda ifade edilen uluslararası gelişme ve açılımlara paralel olarak, ulusal düzeyde yürütülen çalışmaların da yoğun olduğu bir dönem görünümündedir. Ulusal eğitim etkinliklere ek olarak geçtiğimiz yılda TADOC 2007-2010 Eğitim ve Gelişim Stratejisi hazırlanmıştır. Söz konusu strateji ile önümüzdeki (4) yıla ilişkin stratejik hedefler ve eylem planları belirlenmiştir.

Bununla birlikte, Akademi’nin ulusal ve bölgesel düzeyde doğabilecek yeni eğitim taleplerini karşılayabilmesi; Akademi’de uygulanan eğitim programlarının polis eğitiminde ortaya çıkan modern eğitim metodolojileri ile desteklenmesi ve Akademi bünyesinde görev alan uzman profesyonel eğitici kadroların sayısının artırılması amacıyla özel bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

TADOC Eğitim İhtiyaç Analizi, Değerlendirme ve Program Geliştirme Bölümü çatısı altında faaliyetlerini sürdüren çalışma grubunun ilk önceliği; Akademi’de halen uygulanmakta olan;

1. Soruşturma Yönetimi,

2.Bilgi Kaynakları,

3.Fiziki Takip,

4.Teknik Takip,

5.Olay Yeri İnceleme,

6.Suç İstihbarat Analizi,

7.Operasyonel Polis Taktikleri,

8.İfade Alma ve Adli Mülakat konulu eğitim programlarının güncel ihtiyaçlar çerçevesinde geliştirilmesi, söz konusu alanlarda görev alan sınırlı sayıdaki eğiticilerin alanında uzman yenileri ile desteklenmesi, sürekli eğitici kadrolarının oluşturulması ve sonuç olarak yukarıdaki konuların tümünü kapsayan ÖRGÜTLÜ SUÇ SORUŞTURMALARI EĞİTİM MODÜLÜ müfredatının oluşturulmasıdır.

TADOC NE TÜR EĞİTİM PROGRAMLARI SUNMAKTADIR?

Eğitimde istenilen gelişmenin sağlanabilmesi için her öğretim kademesinin, kendinden önce gelene dayalı ve daha sonra gelen kademeye ise hazırlayıcı, yani basitten karmaşığa doğru olması gerekir.     

Bu çerçevede, TADOC’ta başlıca Temel ve Uzmanlık olmak üzere (2) farklı eğitim programı uygulanmaktadır.

Söz konusu eğitim programları teorik temelin ötesinde, kanun uygulayıcıların alanda ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve yetenekleri geliştirmeyi amaçlayan taktik eğitim programları ile desteklenmekte, eğitim programlarının her aşamasında Bilgisayar Destekli Eğitim Programları’ndan faydalanılmaktadır.

Düzenlenen bu iki tip eğitim programına ek olarak, personelimizi uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele alanında yaşanan gerek ulusal gerekse uluslararası gelişmelerden haberdar etmek amacıyla anılan suçlarla mücadele alanında araştırma yapan çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görevli uzmanların desteği ile çeşitli konferans ve seminer programları düzenlenmektedir.

TADOC’ta aşağıda belirtilen alanlarda temel ve uzmanlık eğitim programları uygulanmaktadır.

-     Kaçakçılık ve Organize Suçlar

-    Karapara ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele

-     Bilgisayar Desteki Kanun Uygulama Programları

-     Kontrollü Teslimat

-     Soruşturma Teknikleri

-     Suç İstihbarat Analizi

-     Uyuşturucu Talep Azaltımı

-     Uyuşturucu Arz Azaltımı

-     Rehine Görüşmeleri

-    Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti

-    Soruştuma Mülakatı ve İfade Analizi

-     Operasyonel Polis Taktikleri

-     Risk Analizi ve Profili

-     Özel Teknikler

-     Takip Teknikleri

-     Sentetik Uyuşturucular ve Gizli Laboratuvarlar

-     Gizli Soruşturmacı Kullanımı

-     Tanık Koruma Teknikleri

-     Eğiticilerin Eğitimi Programı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM NEDİR?

TADOC’ta düzenlenen tüm eğitim programları modern eğitim teknolojileri ile desteklenmektedir.

Konusunda uzman, alan bilgisi ve tecrübesi olan uygulamadan gelen eğiticilerin verdiği derslerin yanı sıra; TADOC’ta, dünyada yeni yayılmakta olan uzaktan eğitim modelleri ile ilgili çalışmalar da yakından takip edilmektedir.

Bu bağlamda, uzaktan eğitim modellerinin hayata geçirilmesi ve böylelikle daha kısa sürede daha fazla sayıda kursiyerin verimli ve etkin bir şekilde eğitim sürecinden faydalanmasının hedeflendiği TADOC Projesinin II. Aşamasında da UNODC’nin katkılarıyla, Akademi’de, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele alanında toplam (43) farklı modülü (ders konusu) içeren Bilgisayar Destekli Eğitim programlarının hayata geçirilme çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır.

Bilgisayar Destekli Eğitim (BİDEM) modeli, özetle birkaç farklı multi media yazılım programının bir arada kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Burada kullanılan multi media programlarından bazıları Adobe Photoshop, Flash, Authorware, 3D Animation, Robohelp Starter gibi programlardır. Bu programların senkronize bir halde kullanılmasıyla; video görüntüleri, çeşitli ses efektleri, grafikler, resimler ve animasyonlar bir araya getirilmiştir. Bu sayede verilecek eğitimin daha görsel ve özellikle de uygulamayla örtüşecek şekilde  gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Uzaktan eğitim modellerine verilebilecek en iyi örneklerden biri olan Bilgisayar Destekli Eğitim (BİDEM) projesinin hayata geçirilmesi bağlamında eğitim programlarının yazılım süreci tamamlanmış, gerek TADOC bünyesinde gerekse ülkemizin çeşitli bölgelerinde Bilgisayar Destekli Eğitim Merkezleri kurulmuştur.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMLARININ FAYDALARI NELERDİR?

Bilgisayar Destekli Eğitim Programları ile;

Eğitim maliyetleri düşürülmektedir;
Daha az zamanda daha fazla sayıda kursiyerin eğitilmesi sağlanmaktadır,
Kursiyerlere istedikleri her an kendi kendilerini yetiştirebilme olanağı sağlanmaktadır,
Standart eğitim programları aynı anda kursiyerlerin hizmetine sunulabilmektedir,
·        Daha sağlıklı istatistiki verilere ulaşılmakta ve eğitim programları internet aracılığıyla uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak çok geniş bir kitleye sunulabilmektedir.

TADOC’UN EĞİTİCİ KADROSUNU KİMLER OLUŞTURMAKTADIR?

            TADOC eğitici kadrosunu; başta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Merkez ve İl Birimlerinde görevli, çeşitli eğitici geliştirme programları ile eğiticilik formasyonu kazandırılan uzman bir kadro oluşturmaktadır.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleden sorumlu diğer ulusal kurumlarda görevli eğiticiler ve TADOC Araştırma Merkezleri Başkanları da Akademideki eğitim programlarında görev almaktadır.

TADOC eğitim programları, programların özelliklerine göre, çeşitli üniversite ve enstitülerde görevli uzman akademisyenler ile yerel ve yüksek mahkemelerde görevli hukuk eğiticileri tarafından desteklenmektedir.

Ayrıca, ikili işbirliği anlaşmasına sahip olduğumuz ülkeler ile gerçekleştirdiğimiz Uzmanlık Eğitim Programlarında, bu ülkelerin anılan suçlarla mücadele alanında deneyimli uzman eğiticilerinden de faydalanılmaktadır.

TADOC’TAKİ EĞİTİM PROGRAMLARINDAN KİMLER FAYDALANMAKTADIR?

Eylül 2000 tarihi itibariyle eğitim programlarını uygulamaya başlayan Akademide, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele eden ulusal kanun uygulayıcı birimlerin yanı sıra; Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve Balkan Ülkeleri ile Türkiye’nin taraf olduğu ikili işbirliği anlaşması imzalanan diğer ülkelerin kanun uygulayıcı birimlerine eğitim verilmektedir.

ØKEİ (KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELER)

·  ARNAVUTLUK

·  AZERBAYCAN

·  BULGARİSTAN

·  ERMENİSTAN

·  GÜRCİSTAN

·  MOLDOVA

·  ROMANYA

·  RUSYA FEDERASYONU

·  SIRBİSTAN

·  TÜRKİYE

·  UKRAYNA

·  YUNANİSTAN

ØECO (EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYESİ ÜLKELER)

·  AZERBAYCAN

·  İRAN

·  KAZAKİSTAN

·  KIRGIZİSTAN

·  ÖZBEKİSTAN

·  PAKİSTAN

·  TACİKİSTAN

·  TÜRKİYE

·  TÜRKMENİSTAN

ØBALKAN ÜLKELERİ
·  ARNAVUTLUK

·  BULGARİSTAN

·  BOSNA HERSEK

·  HIRVATİSTAN

·  MAKEDONYA

·  ROMANYA

·  SIRBİSTAN

·  SLOVENYA

TADOC’TA HANGİ YABANCI DİLLERDE EĞİTİM VERİLMEKTEDİR?

Akademideki uluslararası eğitim programları sırasında (5) ayrı dilde sunulan simultane çeviri hizmetleri ile kursiyerlere ulusal dillerinde dersleri takip etme imkanı sağlanmaktadır.

TADOC ALANINDA GÜNCEL KALMAK VE GÜNCEL GELİŞMELERİ EĞİTİM PROGRAMLARINA YANSITMAK KONUSUNDA NE YAPMAKTADIR?

TADOC bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, teori ve pratik uygulamaların ortak bir potada değerlendirilmesi, bu bilgiler doğrultusunda oluşturulacak yeni mücadele stratejilerinin hayata geçirilmesi, halkın bilinçlendirilmesi ve dolayısıyla çok yönlü bir mücadelenin gerçekleştirilmesi amacıyla  bünyesinde kurulan;

·        Suç Önleme Araştırma Merkezi,

·        Madde Bağımlılığı ile Mücadele Araştırma Merkezi,

·        Karapara Araştırma Merkezi,

·        Bilişim Suçları Araştırma Merkezi aracılığıyla bilimsel çalışmalara da kaynaklık yapmaktadır.

TADOC KATILIMCILARINA NASIL BİR ORTAM SUNMAKTADIR?

İletişim, içinde bulunduğumuz  yüzyılın en önemli yapı taşıdır. Çok yakın bir gelecekte iletişim ağlarındaki farklılaşma ve teknolojik dönüşümle dünyanın her köşesiyle dil ayrımı olmaksızın bilgi alışverişinde bulunacağız. Türkiye’nin özellikle organize suçlarla mücadele konusundaki bilgi ve birikimini işbirliği içinde bulunduğu uluslarla paylaşmayı hedeflediği eğitim kurumu olan TADOC’un elektronik altyapısı adım attığımız yeni çağın kitle eğitim senaryoları üzerine inşa edilmiştir.

TADOC; Eğitim Merkezi, Konukevi ve Taktik Eğitim Merkezi olmak üzere başlıca üç mekanda hizmet vermektedir.

(9) kattan oluşan Konukevi Binası, idari hizmetlerin yanı sıra kursiyerlerin konaklama ve dinlenme ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. (4) yıldızlı bir otelin sahip olduğu tüm özellikleri taşıyan Konukevinde, kursiyerler en fazla (2) kişilik odalarda konaklamaktadır.

Eğitim Merkezinde teorik, bilgisayar destekli ve uygulamalı eğitimlerin verildiği dersliklere ilave olarak kütüphane, kafeterya, dokümantasyon odası, toplantı salonu ve uygulamalı eğitim salonu bulunmaktadır.

Katılımcıların tamamen uygulamaya dönük, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri olayların çözümlenmesini amaçlayan senaryolara dayalı eğitim programlarının uygulanmasını mümkün kılan

Taktik Eğitim Merkezi bünyesinde;

·         Adli Mülakat Sınıfı,

·         Araç Arama Platformu,

·         Operasyon Evi,

·         Simulasyon Destekli Atış Eğitim Alanı bulunmaktadır.

TADOC’un tamamen  dijital olarak tasarlanan elektronik altyapısı görüntü ve sesi internet üzerinden istenen bir noktaya taşıma özelliğine sahiptir.

TADOC elektronik yazı tahtasından, projeksiyon cihazına kadar teknolojik olarak günümüzün en gelişmiş eğitim araçlarına sahip olmakla beraber, uluslararası bir eğitim kurumu olması sebebiyle bünyesinde tamamen dijital bir simultane tercüme ve konferans sistemi  içermektedir. 

Konferans sistemiyle tüm öğrencilerin derse katılımı sağlanmaktadır. Gerek eğitim esnasında gerekse dinlenme vakitlerinde tüm mekanlarda sürekli kapalı devre TV yayınıyla her türlü görsel materyal öğrencilere on-line olarak  LCD monitör, plazma TV ve TV monitörler ile sunulmaktadır.

Özellikle eğitim esnasında bilgisayar datası, video, CD, DVD, VCD vb. formatlardaki görsel materyallerle eğitime katkıda bulunarak, daha verimli ve kalıcı olması sağlanmaktadır. Eğitim programları daha sonra katılımcılara sunulmak üzere arşivlenmektedir.

Tüm bu gelişmiş teknik donanımın yanında, akademide konuşlu video-konferans sistemi; gerek diğer ülkeler gerekse ülkemizde farklı illerde görev yapan kanun uygulayıcı personelin katılımcı olabildiği seminer ve konferans programlarının düzenlenmesine, dolayısıyla uzaktan eğitim tekniğinin uygulanmasına olanak vermektedir.

 TADOC bünyesinde kullanılan  tüm elektronik sistemler titiz bir teknik inceleme sonucu konusunda dünya lideri ürünler arasından seçilmiştir. TADOC dünyada bu amaca hizmet eden diğer akademiler arasında sahip olduğu elektronik donanım ve altyapısıyla en modern ve en geniş imkanlara sahip eğitim kurumu özelliğini taşımaktadır.

MADDE BAĞIMLILIĞINI ÖNLEME KONUSUNDA TADOC NASIL BİR ROL ÜSTLENMEKTEDİR; TÜRKİYE ULUSAL MADDE BAĞIMLILIĞI İZLEME VE ÖNLEME MERKEZİ

Madde kullanımı ile mücadele konusunda Avrupa Birliği müktesebatında öngörüldüğü gibi, madde kullanımı, bağımlılığı ve sonuçları hakkında karşılaştırılabilir, güvenilir ve objektif bilgi toplanması, analizi ve kullanımı amacıyla kurulan Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA)’ne Türkiye’nin de katılımına karar verilmiştir.

Bu karar doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı tarafından EMCDDA ulusal temas noktası olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TADOC’un bildirilmesi uygun görülmüştür. TADOC bu alandaki faaliyetlerini kendi bünyesinde kurduğu Türkiye Ulusal Madde Bağımlılığı İzleme ve Önleme Merkezi (TUBİM) ile yürütmektedir.

Böylelikle madde kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele konularında, tek bir çatı altında daha uzun soluklu projelerin yapılabilmesi amacıyla diğer kurum/kuruluşlar arasında koordinasyon ve bilgi paylaşımının sağlanması yönündeki çalışmalara başlanmış ve yoğun biçimde sürdürülmektedir.

Uyuşturucu maddeler ile farklı boyutlarda mücadele eden kurumların işbirliğinin önemi nedeniyle ilgili kurumlar ile yapılacak çalışmalarda doğrudan iletişimin sağlanabilmesi bakımından bahse konu kurum görevlilerinden oluşan Kurumsal Temas Noktaları tespit edilmiştir. Benzer bir yapı, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri Narkotik Birimleri içerisinde “Madde Kullanımı ile Mücadele Uygulama ve İrtibat Birimi” adı altında kurulmuştur.

Başkanlığımız koordinesinde, uyuşturucu madde kullanımında hedef kitle olarak belirlenen gençlerin eğitimine yönelik çalışmalarda bulunmak amacıyla, il birimlerimizde çalışan personele, Madde Kullanımı ile Mücadele Eğiticilerin Eğitimi Programı verilmiştir. Bu eğitim programına katılmış olan uzman görevlilerimiz, il Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğü’nde görevli ilgili uzmanların da desteğiyle lise ve dengi okul öğretmen ve öğrencilerine, öğrenci velilerine, ceza ve tutuk evleri personeline, talep halinde diğer kitlelere de yönelik madde kullanımı ve bağımlılığı konusunda farkındalık düzeyini arttırıcı konferans, panel ve tiyatro gibi etkinlikler düzenlemektedir.

Yeni kurulan birimlerde, daha önce “Madde Kullanımı ile Mücadele Eğiticilerin Eğitimi” programını almış olan personel görevlendirilmektedir. Bu eğitim programını almamış il personelimiz için eğitim çalışmalarına ara verilmeden devam edilmektedir.

Halen ciddi boyutlarda bir madde kullanım sorunu yaşamayan ve bu haliyle dünya ülkelerinin hayranlığını kazanan ülkemizde yürütülen çalışmaların temel amacı; ulusal kullanıcı profilimize dayanarak risk guruplarımızı tespit etmek, bunlara yönelecek tehlikeleri önleyerek madde kullanım sorununu kontrol altında tutmak ve ortadan kaldırmaya çalışmaktır.
 
--------------------------------------------------------------------------------

[†]Bu tarih her yıl Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü olarak kutlanmaktadır.

[‡] Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı.

 

Ahmet PEK
Iğdır Valisi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Eski Başkanı


 

Yazdır

Üste Dön
 
 
 
 

© 2007 www.kom.gov.tr
www.kom.gov.tr de yayınlanan yazı, görüntü, resim ve kodların yayınlanması yasaktır.
Bu Sitenin Tasarımı ve Tüm Hakları KOM Daire Başkanlığı'na Aittir.
Bu Site Ali Osman GÜLCEMAL Tarafından Yapılmıştır.